phone 08-718 00 53
email info@sicklalasteknik.se

Sickla Låsteknik tillhandahåller produkter och tjänster inom:

 • gallery 1
 • Passersystem
  Vi säljer och installerar de flesta på marknaden förekommande passersystem vilket ger oss en unik att förse med rätt funktion efter era behov. Vi genomför allt från projektering till installation och driftsättning.

 • gallery 2
 • Nödutrymning
  Att utrymning i händelse av en nödsituation fungerar klanderfritt ser vi alla som en självklarhet. Med vår erfarenhet gör vi det självklara enkelt och formar en lösning som inte bara ger en smidig hantering i vardagen utan också uppfyller alla de lagkrav som ställs.

 • gallery 1
 • Automatik
  Används i många olika sammanhang och i många olika typer av dörrar dessa miljöer kräver väldigt specifika lösningar. Det kan t.ex. vara skjutdörrar i entréer, anpassning för funktionshindrade eller en lagerdörr som ska öppnas automatiskt när en truck passerar lagerdörr.

 • gallery 2
 • CAD
  Ju komplexare en säkerhetsanläggning blir desto större blir kraven på att dokumentationen är korrekt och uppdaterad. Med vår kompetens inom CAD så kan vi hjälpa er med ritningar, uppdateringaer och registretring.

 • gallery 1
 • Låssystem
  Mekaniska låssystem och nycklar kan blir svårhanterligt och kostsamt om man inte tänker rätt från början. Med vår breda erfarenhet ser vi till att ni undviker fallgroparna och hjälper er med allt från korrekt uppbyggnad av låssystem till installation av lås och kopiering av nycklar.

 • gallery 2
 • Inbrottslarm
  Att komma hem eller till arbetet och upptäcka att någon brutit sig in, är en av de mer obegripliga upplevelser man kan råka ut för. Vi installerar inbrottslarm både för den lilla lokalen med små behov och för det stora företaget ed avancerade behov.

 • gallery 1
 • Kameraövervakning
  Kameraövervakning är numera en allt större del av vår vardag. Fasta eller rörliga kameror för dag eller nattbruk, med eller utan inspelningsfunktion. Vi förser er med rätt utrustning för era behov och ser till att alla de lagkrav som gäller för kamperaövervakning uppfylls.

 • gallery 2
 • Elektriska lås
  Då olika typer av elektriska lås många gånger är en vital del i ett överliggande passersystem så är det viktigt att ha god kompetens, inte bara om hur låsen fungerar lokalt i dörren, utan också om hur de fungerar i ett större sammanhang.

 • gallery 1
 • Service
  En förutsättning för en god funktion i en anläggning är ett gott underhåll. Vi hjälper er gärna med underhållsservice och med vår erfarenhet av felsökning i komplexa säkerhetssystem så kan vi lösa eventuella akuta fel snabbt och smidigt.

icon
Verkligheten idag är komplex så är också säkerheten.
Vårt jobb är att överblicka se detaljerna och hitta
säkra lösningarna.