Brandlarm

Ett väl utformat brandlarm ska skydda både människor och egendom. Som en del av vårt kompletta säkerhetsutbud erbjuder vi tillsammans med våra samarbetspartners installation och underhåll av brandlarm. Brandlarmssystem för mindre företag och fastigheter hanterar vi internt medan mer komplexa system hanteras av våra nära samarbetspartners. Som kund har du bara en kontaktyta mot oss, även om det är någon av våra partners som utför installationen.

Brandsäkerhet & Brandlarm

Årlig brandskyddskontroll

Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder vi årliga brandskyddskontroller som en del av vårt helhetserbjudande.

Med årlig brandskyddskontroll kan fel och brister upptäckas och åtgärdas tidigt. I många fall kräver även försäkringsbolagen att det ska utföras en årlig brandskyddskontroll.

Kontakta oss

  • Behöver du kopiera nyckel eller byta lås?
  • Är det dags att se över passersystemet eller säkerhetssystemet?
  • Har du frågor om kameraövervakning?

Kontakta oss