Dörrautomatik

Sickla Låsteknik har erbjudit dörrautomatik sedan starten 2002 och är ett av våra specialistområden. Vi erbjuder alla typer av dörrautomatiker både för slag- och skjutdörrar

Under 2022 uppklassades dörrautomatik till att bli en arbetsmiljöfråga i enlighet med Maskindirektivet SS-EN16005. Dörrautomatiker räknas nu som en maskin, vilket ställer höga krav på installatören både vad gäller kompetens, noggrannhet och pålitlighet.

DSC_8217-scaled-800x580

Varför dörrautomatik?

Dörrautomatik ingår i flera av fastighetens säkerhetssystem. Den är en viktig del av tillgänglighetsanpassningen, så att alla enkelt kan ta sig in och ut säkra så att passagen blir smidig och att ingen skadas. Den är också ofta en del av brandskyddet.

Hur jobbar vi med dörrautomatik?

Vi erbjuder kompletta lösningar med dörrautomatiker både för nybyggnation och för befintliga fastigheter. I anslutning till en dörr finns många riskmoment som kan påverka dörrens funktionalitet och i värsta fall leda till personskador. Dessa måste tas i beaktande vid utformandet av dörren. En väl fungerande dörrautomatik kräver oftast platsbesök. Utifrån platsbesöket, brandskyddsbeskrivningen, tillgänglighetsbeskrivningen, fastighetens utformning och kundens behov, projekterar vi dörrautomatiker för varje unik situation.

Genom ett nytt regelverk, SS-EN 16005 regelverket, klassas nu dörrautomatik och dess motordrivna funktionalitet som en maskin. Det innebär att alla dörrar som har dörrautomatik ska CE-märkas

I en dörrautomatik ingår flera viktiga delar, såsom klämskydd, sensorlister, och armbågskontakter.

Underhåll av dörrautomatik

Dörrautomatiker utsätts ofta för högt slitage. För att säkra funktionen behövs återkommande kontroller där systemet testas och brister åtgärdas. Vi erbjuder serviceavtal där vi utför årliga kontroller och rycker ut om behovet uppstår.

Hur ofta en dörrautomatik behöver underhållas varierar beroende på hur den används. Därför specialanpassas serviceavtal utifrån behov.

Våra leverantörer

Vi använder produkter och system från ledande tillverkare av dörrautomatik, såsom Assa Abloy, Dorma och Geze

Kontakta oss

  • Behöver du kopiera nyckel eller byta lås?
  • Är det dags att se över passersystemet eller säkerhetssystemet?
  • Har du frågor om kameraövervakning?

Kontakta oss