Om Sickla Låsteknik

Sickla Låsteknik är en erfaren låssmed som tillhandahåller skräddarsydda kompletta lösningar inom lås- och passersystem, inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning. Vi hjälper kunder över hela Storstockholm, Nynäshamn, Norrtälje och Uppsala – från projektering och installation till underhåll och service.

Besök gärna vår butik i Sickla, där vi även har vår verkstad och ett stort lager. Parkering finns direkt utanför butiken.

Porttelefoni Våra tjänster
Våra tjänster

Certifieringar och ackrediteringar

  • Certifierad låstekniker
  • Certifierad behørig ingenjør inbrottslarm
  • Certifierad behørig ingenjør brandlarm (certifiering)

Vår historia

Sickla Låsteknik startades 2002 då Krister Norrman, med lång erfarenhet från branschen, gick samman med en investerare och öppnade det första kontoret i Sickla. Bolaget erbjöd tjänster inom lås, dörrautomation och porttelefoni.

2004

Förvärvades inkråmet till verksamheten Larm och passerteknik. Genom förvärvet fick Sickla låsteknik sin första butik, som låg i Finntorp, och ökade upp personalstyrkan med två personer.

2014

Haninge lås förvärvas. I samband med förvärvet utökades tjänsteutbudet med kameraövervakning.

2020

Sickla Låsteknik blir en del av Prosero Security Group, norra Europas ledande grupp inom teknisk säkerhet.

2022

Arbetet inleds med att bli certifierade i enlighet med kravstandarden FR2000. med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

2023

Sickla Låsteknik arbetar för att bli Auktoriserad firma Inbrottslarm, Klass 2

DSC_4680-3

Hur jobbar vi

Våra kunder ska kunna räkna med att vi levererar högsta kvalitet. Därför är vi noggranna med de uppdrag vi tar oss an för att vi ska kunna bibehålla vår mycket höga leveranskvalitet. Vi är ärliga och lovar bara det som vi kan hålla. Detta är den grundläggande idén som bidragit till våra många långvariga kundrelationer, där vi fungerar som våra kunders enda säkerhetspartner eller till och med som deras förlängda arm.

Kvalitets- och miljöarbete

Sickla Låsteknik strävar efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla anställda och har väl inarbetade rutiner för att minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten. Under hösten 2022 inleddes arbetet med att bli certifierade i enlighet med FR2000, som är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Arbetet beräknas vara klart under Q2-Q3 2023.

FR2000 bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på miljöpolicy, mål och handlingsplaner, lagar samt interna revisioner. Den berör hela verksamheten från utveckling, produktion, marknad och försäljning till inköp och leverans.

Dörrautomatik

Underhåll, återbruk och återvinning

Sickla Låsteknik erbjuder underhåll och service som en viktig del av tjänsteutbudet. Regelbunden service och underhåll förlänger säkerhetssystemens livstid och minskar onödigt resursslöseri. Flera produkttillverkare kräver årlig kontroll för att garantin ska uppfyllas. Genom tidig upptäckt av eventuella brister säkerställs att säkerhetssystemet lever upp till förväntningarna och håller över tid. Därför rekommenderar vi alltid att teckna ett serviceavtal med oss. Det lönar sig i längden.

De system som vi tillhandahåller innehåller många typer av elektroniska produkter. Dessa kan innehålla värdefulla råvaror och ibland miljöfarliga ämnen om de inte hanteras på rätt sätt. Sickla lås följer rutiner för hantering av dessa produkter. Trasiga produkter återvinns eller repareras och återanvänds. Återvunnet material såsom värdefulla metaller kan säljas vidare för återanvändning i nya produkter.

Om Prosero Security Group

Sickla låsteknik AB är sedan 2020 en del av Prosero Security Group, norra Europas ledande säkerhetskoncern. I Prosero förenas den lokala närvaron och entreprenörskapet med styrkan av nordisk best practice, det mindre företagets snabbhet med den stora gruppens kompetens, trygghet och utvecklingskraft.

Idag består Prosero av mer än 80 bolag med över 90 000 kunder i norra Europa, och omsätter tillsammans över 4 miljarder SEK. Som en del i en större koncern kan Sickla låsteknik dra nytta av fördelar vad gäller samarbeten och kunskapsdelning inom en mängd olika specialistområden.