Passersystem

Sickla Låsteknik erbjuder passersystem båda för nybyggnation och befintliga fastigheter. Vi hjälper, byggherrar, företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi tar anvar för passersystemet från projektering till installation, adminstration, service, underhåll och hosting.

Låssystem Passersystem

Vanliga frågor

Ett passersystem är en viktig del i en fastighets totala säkerhetssystem. Några bra frågor att fundera på för dig som ska beställa ett nytt passersystem:

1. Vilka behöver komma in i er fastighet och när behöver de komma in?

Är det personal, boende eller tillfälliga besökare som ska behöver access? Ska besökarna ha tillgång dygnet runt eller bara vissa tider på dygnet?

2. Har ni fastigheter eller kontor på flera orter?

Om ni har kontor på flera orter kanske ni vill säkra att era anställda kommer in på alla era kontor.

3. Finns det områden där endast ett fåtal i personalen ska ha access?

Kanske har ni IT-utrymmen, privata lokaler eller känslig information där endast några få behöriga ska ha access?

4. Vill ni sköta administration av passersystemet själva?

Dagens passersystem är oftast mycket enkla att hantera. Men det krävs att någon är utbildad i systemet och kan hantera ärenden med kort varsel. När en besökare inte kommer in i lokalen som förväntat, behövs åtgärd omgående. Har ni kapacitet för detta eller vill ni ha stöd?

5. Behöver ni ha hosting-tjänst så att ni slipper hantera backuper av systemet?

Alla digitala system kan stöta på problem. Då är det centralt att det finns uppdaterade backuper. Vill ni sköta detta själva eller vill ni ha stöd?

Passersystem

Service av passersystem

Med ett serviceavtal får ni regelbundna kontroller och eventuella brister åtgärdas innan det hinner bli ett problem. Med vår hostinglösning kan ni känna er trygga i att backuper av ert system utförs regelbundet.

Det är viktigt att passersystemets mjukvara hålls uppdaterad. Vi kan hantera uppdateringen på distans eller genom platsbesök i de fall som passersystemet är lokalt installerat utan möjlighet till extern anslutning.

Administration och hosting

I dagens moderna passersystem är användarhantering och åtkomstkontroll smidig och efter utbildning kan ett företag ofta sköta detta själv. Men i en bostadsrättsföreningen kan det finnas begränsade resurser för att sköta administrativa sysslor och när eventuella åtgärder krävs direkt med kort varsel, kan detta även vara utmanande för företag. Vi tillhandahåller administrationslösningar där vi tar hand om all åtkomstkontroll. Med vår hosting-lösning kan vi även säkra att systemet alltid är uppdaterat och att korrekta backuper finns tillgängliga för snabb återställning.

Många bostadsrättsföreningar har valt oss som en komplett servicestation, och låter oss hantera allt kring föreningens låssystem.

Våra leverantörer

Vi arbetar med marknadsledande producenter av passersystem och har avtal med bland annat Assa Abloy, RCO, Aptus och Axema.

FAQ

I våran BRF har vi många äldre personer är det ett problem vid installation av passerkontrollsystem

Många äldre tycker nog att en nyckel är tillräckligt, men ofta efter användning och utbildning upplever dom att det är enklare och smidigare än att använda nyckel.

Vid ett eventuellt elavbrott kommer vi då att kunna öppna våra dörrar?

Systemen utförs ofta med reservkraft bestående av batterier som får systemet att fungera.

Vad gör jag om jag har tappat bort min nyckelbricka eller kort?

Den nyckelbrickan som du tappat bort måste anmälas till den som administrerar ert system, administratören kommer då att spärra den brickan/kortet, sedan får du beställa en ny bricka som registreras på dig.

Kan ett passerkontrollsystem hantera samtliga dörrar i en BRF?

Ja till samtliga dörrar och garageportar. Systemet kan även hantera bokningar av tvättstuga, lokaler, lånecyklar eller andra typer av produkter samt porttelefon och postboxar för öppning via nyckelbrickor.

Vad är GDPR och måste vi hantera detta vid installation av passerkontrollsystem

För GDPR är det dataskyddsförordningen som är det ramverk som säkerställer att den personliga integriteten upprätthålls. I dagens uppkopplade samhälle handlar detta till stor del om att säkerställa att de uppgifter som företag, myndigheter, föreningar eller organisationer samlar in om individer behandlas enligt gällande regelverk och att individen har kontroll och insyn i hur hens data behandlas. PÅ dataskyddsförordningen hemsida kan du ladda ner PDF med information.

För passerkontrollsystemet i en BRF kan det vara en utsedd person som är personuppgiftsansvarig som bestämmer ändamål och medel med personuppgiftsbehandlingen.

Gällande passerkontrollsystem är det fastighetsägaren, eller den person som samlar in uppgifter om de som bor i eller brukar fastigheten. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att informera de registrerade om de faktiska förhållanden som är aktuella för användandet i passerkontrollsystemet.

Kontakta oss

  • Behöver du kopiera nyckel eller byta lås?
  • Är det dags att se över passersystemet eller säkerhetssystemet?
  • Har du frågor om kameraövervakning?

Kontakta oss