Portelefoni sedan 2002

Sickla Låsteknik har lång erfarenhet inom porttelefoni då vi erbjudit det sedan starten 2002. Det göra att vi har god kännedom om nya såväl som äldre porttelefonisystem och vi har oftast stött på de flesta utmaningarna tidigare.

Dagens porttelefonisystem inkludera ofta en GSM-lösning, så att samtal kan hanteras via mobiltelefon. Det ger stor frihet för kunden och smidig installation, utan större åverkan på lokalerna. I äldre fastigheter är porttelefonisystemet ofta kabelbaserat med en svarslur i varje lokal/lägenhet. Om det fortfarande finns reservdelar till det äldre systemet kan vi serva och underhålla det. Men om produkterna inte längre går att få tag på byter vi ut portelefonisystemet till den mest lämpade lösningen.

Kontakta oss

  • Behöver du kopiera nyckel eller byta lås?
  • Är det dags att se över passersystemet eller säkerhetssystemet?
  • Har du frågor om kameraövervakning?

Kontakta oss