Byggföretag

Sickla Låsteknik anlitas ofta av ledande byggföretag och har många långvariga och nära samarbeten. Vi kommer ofta in i ett tidigt skede i byggprocessen och kan med bred kompetens bidra med vår expertis efter behov.

Porttelefoni Våra tjänster

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Trygghet är en mycket viktig fråga för alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med stor erfarenhet av säkerhetssystem kan vi erbjuda smidiga integrerade lösningar, inom lås- och passersystem, inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning. Vi bidrar till en enklare och tryggare vardag för fastighetsägare, fastighetsskötare, boende, personal och besökare.

Offentlig verksamhet

För att skapa trygghet i offentliga miljöer är det ofta nödvändigt att kombinera flera olika säkerhetssystem. Låssystem, passersystem, dörrautomatik, inbrottslarm och brandlarm, och dessa måste fungera i kombination med varandra. Sickla Låsteknik har specialister inom alla dessa områden och kan skapa effektiva och trygga miljöer för människor, dygnet runt.

Våra tjänster

Privatpersoner

Vi hjälper privatpersoner med kopiering och tillverkning av nycklar. Vi kan också tillhandahålla kompletta säkerhetssystem för privatpersoner som har ett stort skyddsbehov och efterfrågar avancerade säkerhetslösningar. För dessa kunder kombinerar vi ofta flera av våra system kring inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem för att skapa en helhetslösning.