Behovsanalys / riskbedömning

Behovsanalys och riskbedömning är centralt i vårt erbjudande. Det finns alltid riskmoment i anslutning till lokaler där människor vistas. När vi anlitas för en totallösning ingår alltid riskbedömningen i vår helhetsanalys.

Inom dörrautomatik innebär riskbedömningen att vi utifrån tillgänglig dokumentation och platsbesök, formar systemet för att minimera sannolikheten för skador på människor eller fastigheter. Vid installation av inbrottslarm bidrar riskbedömning till att lokalisera riskzoner som kräver specialanpassningar. Det ger oss också möjlighet att föreslå kompletterande säkerhetslösningar för ett fullgott skydd.

Projektering som en del av en helhetslösning

Vi kontaktas ofta av kunder som behöver hjälp att utforma sina säkerhetslösningar. Många gånger vet kunden inte exakt vad som krävs för att uppfylla gällande regler och krav för just deras fastighet. Då kan vi erbjuda en helhetslösning, där vi inleder med en behovs- och riskbedömning som tillsammans med brandskydds- och tillgänglighetsbeskrivningen ligger till grund för en väl genomarbetat projektering med framtagning av dörrkort.

När projekteringen är godkänd står vi för installation, driftsättning och utbildning.

Installation

Våra väl välutbildade tekniker utför installationer enligt gällande branschregler och standarder. När installationen är slutförd utförs en slutbesiktning. Våra tekniker arbetar alltid i företagskläder med vår logotyp väl synligt och vi använder oss av ID06-legitimation.

Service och serviceavtal för säkerhets skull

Vi rekommenderar serviceavtal vid alla våra projekt. Med ett serviceavtal står vi för regelbunden kontroll och kan på ett tidigt stadium lokalisera slitage och brister. Tidiga åtgärder säkrar systemets funktionalitet och förlänger dess livstid. Många tillverkare kräver återkommande kontroller för att garanti ska kunna åberopas. När det kommer till dörrautomatik följer en maskinbok med varje dörr. Där anges eventuella fel och åtgärder gällande den specifika dörren. Maskinboken måste vara korrekt ifylld för att dörrautomatiken ska uppfylla gällande lagkrav.

Serviceintervaller sätts utifrån individuella behov och önskemål. En dörrautomatik på ett stort köpcentrum med högt besökarantal, kommer sannolikt att behöva tätare serviceintervaller än en dörrautomatik i en liten företagslokal.

Våra tjänster
Våra tjänster

Dokumentation för framtiden

Alla våra projekt dokumenteras enligt svensk standard. Exakt hur detaljerad dokumentationen är varierar eftersom den anpassas efter kundens krav och behov. Vi dokumenterar alltid alla projekt för internt behov. Denna dokumentation används som stöd vid till exempel felsökning eller framtida utbyggnation.

I de fall som kunden kräver mer avancerad dokumentation, lämnas en offert på dokumentationsarbetet.

Utbildning och support

Vi erbjuder utbildning för de kunder som själva vill administrera sina system.

Detta utförs med bäst resultat på plats ute hos kunden. Då ingår ofta både genomgång av hårdvara och mjukvara.

Porttelefoni Våra tjänster
Våra tjänster

Hosting

Med vår hostinglösning kan ni känna er trygga i att ert system hålls uppdaterat och att backuper av ert system utförs regelbundet.

Fråga oss gärna om våra säkra och smidiga hostinglösningar!